محمد رضوانی

شنبه 9 شهریور 1392

siteaks%20%284%29.jpg


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

☀هــَنوز هــَـمــــ مــَــرآ بــــہ جـــآن “تـــُو” قَســَمـــ مــے دَهــَند…


مـے بینى؛ تَنهـــــآ مَن نیستــَمـــ ڪـِه رَفتــَـنَتــــ رآ بـــآوَر نـِمے ڪــُنــَمــــ…!!!


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    محبوب کن - فیس نما

 • نظرات() 
 • شنبه 9 شهریور 1392

  פֿـیــلـــے سـפֿـتـﮧ

  بـگـﮧ :مےترسـَمـ بـَعـבا فـڪر ڪنے

  عـشـقـ مـَטּ بـچـﮧ گـونـﮧ بـوבه

  و چـَنـב سـالـ بـَعـב

  تـو چـشــآتـ زُلـ بـزنـﮧ و بـگـﮧ

  "تـو عـشـقـ
  بـچـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگــے ـهـامـ بـوבے"

  16266968187700551430.jpg

      محبوب کن - فیس نما

 • نظرات() 
 • شنبه 9 شهریور 1392

  s_i_l_e_n_c_e_by_j_u_d_a_s-d52psv2.jpg

  درتمام طول راه ماه را می پاییدم
  كه مرا می پایید
  به آخر كه رسیدیم
  تنهایی سررسید
  تو رفتی
  من رفتم
  من تنهاتر شدم
  ماه دنبال تو بود!

  ********

  خــدایـا بـه کـه گـــویـم مـاجـــرای حســـرت تنهـــایـی خـــود را

  کــه دنیـــا درد دل دارم ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی از بغـــض خـامـــوشـم


  *******

      محبوب کن - فیس نما

 • نظرات() 
 • شنبه 9 شهریور 1392

  534673_398175046906294_1267511482_n.jpg


  تنهائی ام را دوست دارم
  نه اینکه چون بی وفا نیست
  نه اینکه چون خدا هم تنهاست
  و با در دلش دروغی  نیست
  نه ...
  تنهائی را دوست دارم
  وقتی تو را به من می رساند
  و در ازدحامت
  شلوغ ترین نقطه دنیا  می شود  دلم
  تنهائی  را  دوست دارم
  دزدانه که سرک می کشی
  به خیالم
  و نمی دانی
  از گوش? تنهائی من
  همیشه دامنت پیداست
  تنهائی ام را دوست دارم
   تنها برای تو
  برای من
  برای عش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

      محبوب کن - فیس نما

 • نظرات() 
 • شنبه 9 شهریور 1392

  %DA%86%D8%B4%D9%85_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8

  بــــه چـــه مینگری تــو ؟

  بــــه نـگـاهــم کــــه مـسـتـانـه تـــو را بــاور کــــرد

  یــا بـــه افـســونـگــری چـشمانت

  کــه مـــرا ســوخت و خــاکـسـتـر کــــرد ؟

  خـنــده دار است ، بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـنــد !!

      محبوب کن - فیس نما

 • نظرات() 
 • شنبه 9 شهریور 1392

  00070.jpg

  دلم از همه پره

  که منو تنها گذاشتن

  ولی گاهی خوشحالم که تنهایی حالی دیگه ای داره

  پس نزدیکم نشو...!
  تنهایی را دوسـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دارم...

      محبوب کن - فیس نما

 • نظرات() 
 • شنبه 9 شهریور 1392

  Emrah resimi  Düşündükçe çılgına dönüyorum

  هر وقت بهش فکر میکنم ، دیوانه میشم

  Sana yabancı bir elin dokunuşunu

   اینکه دست یک غریبه بهت میخوره

  Hiç bekleme beni teslim olmuyorum

   اصلا منتظر من نباش چون تسلیم نخواهم شد

  Kendime ayırdım o son kurşunu

   گلوله آخری رو واسه خودم کنار گذاشتم

  Kendime ayırdım o son kurşunu

   گلوله آخری رو واسه خودم کنار گذاشتم

  Gözlerin bu sevdanın en kalleş haliydi

  چشمات حقه بازترین حالت این عشق بود

  Vedasız gideceğin her halinden belliydi

   رفتن بدون خداحافظیت از هر حالت معلوم بود

  Gözlerin bu sevdanın en kalleş haliydi

   چشمات حقه بازترین حالت این عشق بود

  Vedasız gideceğin her halinden belliydi

   رفتن بدون خداحافظیت از هر حالت معلوم بود

  Hani ölüm ayırırdı ikimizi bu sevdadan

   کو ، قرار بود مرگ ما رو از این دوست داشتن همدیگه جدا کنه

  Beni inkar edemezsin bıraktığım anılardan

   منو با گذشته ای که پشت سر گذاشتم نمیتونی انکار کنی

  Hani ölüm ayırırdı ikimizi bu sevdadan

   کو ، قرار بود مرگ ما رو از این دوست داشتن همدیگه جدا کنه

  Beni inkar edemezsin bıraktığım anılardan

   منو با گذشته ای که پشت سر گذاشتم نمیتونی انکار کنی

  Düşündükçe çılgına dönüyorum

  هر وقت بهش فکر میکنم ، دیوانه میشم

  Sana yabancı bir elin dokunuşunu

   اینکه دست یک غریبه بهت میخوره

  Hiç bekleme beni teslim olmuyorum

   اصلا منتظر من نباش چون تسلیم نخواهم شد

  Kendime ayırdım o son kurşunu

   گلوله آخری رو واسه خودم کنار گذاشتم

  Düşündükçe çılgına dönüyorum

   هر وقت بهش فکر میکنم ، دیوانه میشم

  Sana yabancı bir elin dokunuşunu

   اینکه دست یک غریبه بهت میخوره

  Hiç bekleme beni teslim olmuyorum

   اصلا منتظر من نباش چون تسلیم نخواهم شد

  Kendime ayırdım o son kurşunu

   گلوله آخری رو واسه خودم کنار گذاشتم

  Gözlerin bu sevdanın en kalleş haliydi

   چشمات حقه بازترین حالت این عشق بود

  Vedasız gideceğin her halinden belliydi

   رفتن بدون خداحافظیت از هر حالت معلوم بود

  Gözlerin bu sevdanın en kalleş haliydi

   چشمات حقه بازترین حالت این عشق بود

  Vedasız gideceğin her halinden belliydi

   رفتن بدون خداحافظیت از هر حالت معلوم بود

  Hani ölüm ayırırdı ikimizi bu sevdadan

   کو ، قرار بود مرگ ما رو از این دوست داشتن همدیگه جدا کنه

  Beni inkar edemezsin bıraktığım anılardan

   منو با گذشته ای که پشت سر گذاشتم نمیتونی انکار کنی

  Hani ölüm ayırırdı ikimizi bu sevdadan

   کو ، قرار بود مرگ ما رو از این دوست داشتن همدیگه جدا کنه

  Beni inkar edemezsin bıraktığım anılardan

   منو با گذشته ای که پشت سر گذاشتم نمیتونی انکار کنی 

   Düşündükçe çılgına dönüyorum

   هر وقت بهش فکر میکنم ، دیوانه میشم

  Sana yabancı bir elin dokunuşunu

   اینکه دست یک غریبه بهت میخوره

  Hiç bekleme beni teslim olmuyorum

   اصلا منتظر من نباش چون تسلیم نخواهم شد

  Kendime ayırdım o son kurşunu

   گلوله آخری رو واسه خودم کنار گذاشتم

  Düşündükçe çılgına dönüyorum

   هر وقت بهش فکر میکنم ، دیوانه میشم

  Sana yabancı bir elin dokunuşunu

   اینکه دست یک غریبه بهت میخوره

  Hiç bekleme beni teslim olmuyorum

   اصلا منتظر من نباش چون تسلیم نخواهم شد

  Kendime ayırdım o son kurşunu

   گلوله آخری رو واسه خودم کنار گذاشتم

      محبوب کن - فیس نما

 • نظرات() 
 • شنبه 9 شهریور 1392

  yiop


  مــَـن بـی تــو


  شعـــر خــواهــم نــوشتـــ؛


  تـــو بــی مـَـن


  چــِـه خــواهــی کــــرد؟


  اصـــلا”


  یــــادت هَست


  کــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نیستــَـم…؟

      محبوب کن - فیس نما

 • نظرات() 
 • شنبه 9 شهریور 1392

  38408803157978511992.jpg


  زخم ها التیام می یابند

  اما...

  به چه قیمتی ؟!

      محبوب کن - فیس نما

 • نظرات() 
 • شنبه 9 شهریور 1392

  yngkm64l1ij0qtu3rpq.jpg


  عشقـــی که با اشک های چشم شسته شود

  همیشه ...

  پاک و زیبا خواهد ماند

      محبوب کن - فیس نما

 • نظرات() 
 • شنبه 9 شهریور 1392

  55546518556105405043.jpeg


  این روزها


  اگر خون هم گریه کنی


  عمق همدردی دیگران با تو


  یک کلمه است :


  " آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی "

      محبوب کن - فیس نما

 • نظرات() 
 • شنبه 9 شهریور 1392   کــــــجـا !!؟ 


  همـین جــــاسـت آغــوشِ مـن  !


  که روزی هـــزار بـــار میــخـوانــمت کـه  


  بیــــــــــا


  و تـــو .. 


  هــر بـــار ..


  بــا شیطــنتـی تمـــــــام !


  صــــدا نــــازک میـکنــــی ..


  و بـــاز هـــم مـی پـــرســـی :


  کجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا !!

      محبوب کن - فیس نما

 • نظرات() 
 • جمعه 8 شهریور 1392

  images?q=tbn:ANd9GcQrKuIApk1igopCOQzJIEj

  گاه دلتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ میشوم

   دلتنگتر ازهمه ی دلتنگیها،

   گوشه ای مینشینم وحسرتهارامیشمارم،

   وباختن هاوصدای شکستن را،

   نمیدانم من کدامین امیدراناامیدکردم

   وکدام خواهش رانشنیدم وبه کدام دلتنگی خندیدم

  که چنین دلتنگم.............؟؟؟؟!!!!!

      محبوب کن - فیس نما

 • نظرات() 
 • جمعه 8 شهریور 1392

  7fcbdfdcef54150217e3ae3da67f96ab-425


  هر جا که می بینم نوشته است :


  خواستن توانستن است ”


  آتش می گیرم !


  یعنی چه ؟!


  یعنی او نخواست


  که نشد ؟

      محبوب کن - فیس نما

 • نظرات() 
 • گفت : دوستت دارم

  جمعه 8 شهریور 1392

  %D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9  گفت : دوستت دارم

  هر چه گشتم مثل تو پیدا نشد

  گفتم : خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب گشتی ؟

  گفت : آره

  گفتم : اگه دوستم داشتی نمی گشتی . . .

      محبوب کن - فیس نما

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  

  صفحات جانبی


  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات